FAQs Complain Problems

आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक विद्यालय कोड निम्नानुसार तय गरिएको हुँदा सोहि अनुसार गर्न, गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: