FAQs Complain Problems

सामाचार

८०/८१

आ. ब. २०८०-०८१ असार महिना सम्मको चालु तथा पूँजीगत खर्च संक्षिप्त विवरण।

विद्यालयको लेखापरीक्षणका लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना।