FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि निवेदनको ढांचा ७७/७८ 11/21/2020 - 14:55 उपलब्ध छैन
आवेदन फाराम ७७/७८ 10/05/2020 - 12:38 PDF icon आवेदन फाराम.pdf
म.ले.प.फा.१८९ ७६/७७ 07/07/2020 - 13:45 PDF icon म_ले_प_फा_नं _१८९.pdf
बसाई सराई दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:57 PDF icon बसाई सराईको सूचना फाराम.pdf
सम्बन्ध बिच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:55 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेद सूचना फाराम.pdf
बिबाह दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:52 PDF icon विवाह दर्ताको सूचना फाराम_0.pdf
मृत्यु दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:50 PDF icon मृत्यु दर्ताको सूचना फाराम.pdf
जन्म दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:40 PDF icon जन्मको सूचना फाराम.pdf
उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजनाको लागि नमुना फारामहरु ७४/७५ 06/17/2018 - 16:51 PDF icon अनुसूची १३,१४,२८.pdf, PDF icon बै‌क खाता स‌चालनको लागि निवेदन नमुना.pdf, PDF icon भुक्तानीको निवेदन नमुना.pdf, PDF icon योजना सम्झौता फाराम.pdf