FAQs Complain Problems

सामाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यालय समयमा बाहिर जानुपर्दा भर्नु पर्ने लगबुक ७९-८० 04/17/2023 - 19:58 PDF icon latest फिल्ड लगबुक_230418_180758.pdf
बिदा माग निवेदन ७९-८० 04/17/2023 - 16:29 PDF icon Latestबिदा माग निवेदन_230418_181218.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि निवेदनको ढांचा ७७/७८ 11/21/2020 - 14:55 उपलब्ध छैन
आवेदन फाराम ७७/७८ 10/05/2020 - 12:38 PDF icon आवेदन फाराम.pdf
म.ले.प.फा.१८९ ७६/७७ 07/07/2020 - 13:45 PDF icon म_ले_प_फा_नं _१८९.pdf
बसाई सराई दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:57 PDF icon बसाई सराईको सूचना फाराम.pdf
सम्बन्ध बिच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:55 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेद सूचना फाराम.pdf
बिबाह दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:52 PDF icon विवाह दर्ताको सूचना फाराम_0.pdf
मृत्यु दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:50 PDF icon मृत्यु दर्ताको सूचना फाराम.pdf
जन्म दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 09/24/2018 - 15:40 PDF icon जन्मको सूचना फाराम.pdf

Pages