FAQs Complain Problems

सामाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Sunday, October 8, 2023 - 11:32 PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf, PDF icon ward 7.pdf
आ.व. २०७९_८० मा मेलुङ गाउँपालिकाभित्रका सा.सु. लाभग्राहीहरुको विवरण(तेस्रो किस्ता) ७९-८० Tuesday, March 28, 2023 - 14:17 PDF icon Dolakha_Melung_1_2078_79_71183 (6).pdf, PDF icon Dolakha_Melung_2_2078_79_73574.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_3_2078_79_73575.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_4_2078_79_73576.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_5_2078_79_73577.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_6_2078_79_73578.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_7_2078_79_73581.pdf
आ.व. २०७९_८० मा मेलुङ गाउँपालिकाभित्रका सा.सु. लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Friday, February 24, 2023 - 14:09 PDF icon Dolakha_Melung_1_2079_80_80369.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_2_2079_80_80370.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_3_2079_80_80371.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_4_2079_80_80374.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_5_2079_80_80375.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_6_2079_80_80376.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_7_2079_80_80377.pdf
आ.व. २०७८_७९ मा मेलुङ गाउँपालिकाभित्रका सा.सु. लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Wednesday, February 22, 2023 - 15:35 PDF icon Dolakha_Melung_2_2078_79_56968.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_2_2078_79_56968_1.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_2_2078_79_56968_2.pdf, PDF icon Dolakha_Melung_1_2078_79_71183 (6) (8 files merged) (1).pdf