FAQs Complain Problems

सामाचार

सूचना तथा समाचार

आ. ब. २०८०-०८१ असार महिना सम्मको चालु तथा पूँजीगत खर्च संक्षिप्त विवरण।

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।

मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना।

कार्यसम्पादन मूल्गाङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।