FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवाको लागि पाठ्यक्रमको ढाँचा

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

रासायनिक (युरिया) मलको सिफारिस माग गर्ने सम्बन्धी सूचना