FAQs Complain Problems

सामाचार

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायकको अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आशय पत्र आह्वान को सूचना !

रोजगार सहायकको सम्क्षिप्त सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति सम्बन्धमा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी सूचना ।