FAQs Complain Problems

सामाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/31/2022 - 13:53 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.docx_.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/31/2022 - 13:52 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.docx_.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतत २०७९ ७९-८० 08/28/2022 - 17:43 PDF icon मेलुङ गाउँरपालिकाको लैस्सास रणनीति २०७९ , 2079.03.13.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना_मेलुङ गाउँपालिका ७८/७९ 06/16/2022 - 17:38 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना.pdf
एक शैक्षिक संस्था एक उद्धम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 02/09/2022 - 17:10 PDF icon एक शिक्षण संस्था एक उद्धम कार्यान्वयन कार्यविधि .pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 09/16/2021 - 12:32 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 09/16/2021 - 12:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
मेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 12/13/2020 - 14:09 PDF icon मेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
मेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/13/2019 - 11:58 PDF icon मेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ०७७.pdf
स्वास्थ्य ऐन ७५/७६ 01/29/2019 - 19:25 PDF icon स्वास्थ्य ऐन.pdf

Pages