FAQs Complain Problems

सामाचार

योजना सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत /योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१)उपभोक्ताहरुको आम भेलाको निर्णय प्रतिलिपि

२) नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन

३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश

४) स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान

प्रक्रिया: 

१) निवेदन दर्ता गर्ने

२) प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतद्वारा तोक लगाउने

३) सम्बन्धित कर्मचारीले सिफारिशपत्र उपलब्ध गराउने