FAQs Complain Problems

सामाचार

७८/७९

fiscal year

रोजगार सहायकको अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आशय पत्र आह्वान को सूचना !

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक पदका लागि सूचना तथा आवेदन फाराम