FAQs Complain Problems

सामाचार

अ. हे. व. र अ. न. मी. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको (सूचना सफल उम्मेद्वारले सात दिनभित्र नियुक्ती लिनुहुन अन्यथा बैकल्पिक उम्मेद्वारलाई अबसर दिईनेछ)।

आर्थिक वर्ष: