FAQs Complain Problems

सामाचार

उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजनाको लागि नमुना फारामहरु

उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजनाको लागि नमुना फारामहरु  तथा अन्य आवश्यक  कागजातहरुको नमुना ढाँचा डाउनलोड गर्न सक्नु हुनेछ 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: